Tjänster

Gemensamt utformar vi en plan för hur vi ska hjälpa Er att nå det specifika målet.

Våra tjänster utformas efter ert behov. Nedan ser du kortfattat vad vi utför inom respektive bolagsform. Mer info finns under respektive flik.

 • Aktiebolag – Ägarledda bolag 

  • Löpande redovisning
  • Lön
  • Anläggningsregister
  • Rapportering
  • Skattedeklarationer
  • Kontrolluppgifter
  • Bokslutsarbete
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklarationer
  • Rådgivning moms och skatt
  • Extern expertis vid behov
  • Aktiehanterare

   

 • Enskild firma
  • Löpande redovisning
  • Lön
  • Anläggningsregister
  • Rapportering
  • Skattedeklarationer
  • Kontrolluppgifter
  • Bokslutsarbete
  • Inkomstdeklarationer
  • Rådgivning moms och skatt
  • Extern expertis vid behov

   

 • Stiftelser
  • Löpande redovisning
  • Lön
  • Anläggningsregister
  • Rapportering
  • Skattedeklarationer
  • Kontrolluppgifter
  • Bokslutsarbete
  • Årsredovisning
  • Inkomstdeklarationer
  • Rådgivning moms och skatt
  • Extern expertis vid behov
  • Aktiehanterare